اطلاعات دارویی یوهمبین

Yohimbine

یوهمبین Yohimbine

یوهمبین با افزایش مقدار جریان خون به داخل آلت تناسلی و ممانعت از خروج خون از آلت تناسلی (افزایش جریان وریدی خون و کاهش جریان خروجی خون آلت تناسلی) می تواند باعث نعوظ گردد. یوهمبین در درمان برخی از موارد ناتوانی جنسی به کار می رود.

یوهمبین

مکانیسم اثر یوهمبین

یوهمبین با مهار گیرنده های آلفا-2-آدرنرژیک باعث کاهش آزادسازی نوراپی نفرین می شود و لذا فعالیت سمپاتیک کاهش و فعالیت پاراسمپاتیک افزایش می یابد و بهمین دلیل باعث نعوظ آلت تناسلی مذکر می شود. مکانیسم اثر در ناتوانی جنسی بطور کامل مشخص نشده است.

فارماکودینامیک

یوهمبین گیرنده های پیش سیناپسی آلفا-2-آدرنرژیک را مهار می کند.

فارماکوکینتیک

یوهمبین پس از مصرف خوراکی بسرعت جذب می گردد.فراهمی زیستی یوهمبین بشدت متغیر می باشد ( با بازه 7 تا 87%-میانگین 33%).
یوهمبین در اندامهایی که جریان خون بلایی دارند نظیر کبد و کلیه بطور وسیعی تحت متابولیسم قرار می گیرد هرچند سرنوشت متابولیکی دقیق یوهمبین هنوز کاملا مشخص نیست .
نیمه عمرحذفی یوهمبین تقریبا 36 دقیقه می باشد.

موارد مصرف یوهمبین

اختلالات نعوظ

مقدار مصرف یوهمبین

مقدار مصرف معمول برای اختلالات نعوظ:بزرگسالان:
4.5 mg خوراکی سه بار در روز.در صورت بروز عوارض جانبی ، مقدار به 2.7 mg خوراکی سه بار در روز کاهش داده شود و بتدریج به 4.5 mg خوراکی سه بار در روز افزایش داده شود.

هشدارها

1- یوهمبین در بیماران دارای نارسایی عملکرد کلیه منع مصرف دارد.
2- توصیه می شود یوهمبین در سالمندان،بیماران با علائم سایکوز،بیماران قلبی ، بیماران با سابقه زخم معده یا دوازدهه مصرف نشود.
3- امنیت و کارایی مصرف در کودکان زیر 18 سال ثابت نشده است.

نکات قابل توصیه

1- یوهمبین ممکن است باعث گیجی شود لذا در حین درمان با یوهمبین از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند مانند رانندگی و کار با ماشین آلات خودداری نمایید.
2- یوهمبین ممکن است سبب گیجی هنگام تغییر وضعیت شود لذا هنگام تغییر وضعیت از نشسته به ایستاده ویا ازحالت دراز کشیده به ایستاده احتیاط لازم را انجام دهید.

عوارض جانبی یوهمبین

سردرد2 , گیجی , گرگرفتگی , اضطراب , لرزش

مصرف در بارداری

ممنوع است

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه