اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 
درمانگاه امام جواد(ع) مشهد

درمانگاه امام جواد(ع) مشهد

درمانگاه امام جواد(ع) مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،طلاب، پیچ دوم تلگرد

تلفن

32595511 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-