درمانگاه ۲۹ فروردین مشهد

درمانگاه ۲۹ فروردین مشهد

درمانگاه ۲۹ فروردین - شبانه روزی

آدرس

مشهد،خ کوهسنگی، خ بهشتی، نبش شهید نامجو

تلفن

38514688 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-