درمانگاه اباصالح مشهد

درمانگاه اباصالح مشهد

درمانگاه اباصالح - شبانه روزی

آدرس

مشهد،شهرک شهید رجائی، خ پورسینا، روبروی پورسینا ۴۶

تلفن

33727200 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-