درمانگاه امام صادق(ع) مشهد

درمانگاه امام صادق(ع) مشهد

درمانگاه امام صادق(ع) مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد، میدان طبرسی‌، خ نوغان

تلفن

۳۲۲۳۳۱۳۴-۵ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-