درمانگاه امامیه مشهد

درمانگاه امامیه مشهد

درمانگاه امامیه مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،شهرک انقلاب، ابتدای بلوار شصت متری صبا ۱۸

تلفن

33859646 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-