درمانگاه امید شفا مشهد

درمانگاه امید شفا مشهد

درمانگاه امید شفا مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،بلوار اول طبرسی، نبش طبرسی ۶۲

تلفن

32724173

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-