درمانگاه امیرکبیر مشهد

درمانگاه امیرکبیر مشهد

درمانگاه امیرکبیر مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،قاسم آباد، تقاطع شاهد و حجاب

تلفن

36631171 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-