درمانگاه آرین فردوس مشهد

درمانگاه آرین فردوس مشهد

درمانگاه آرین فردوس مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،سیدی، بلوار صبا، بین صبا ۱۵-۱۷

تلفن

33870376 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-