درمانگاه آزادشهر مشهد

درمانگاه آزادشهر مشهد

درمانگاه آزادشهر مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،آزاد شهر، بلوارامامت، بین امامت ۱۵-۱۷

تلفن

۳۶۰۵۹۸۴۲ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-