درمانگاه اندیشه سلامت مشهد

درمانگاه اندیشه سلامت مشهد

درمانگاه اندیشه سلامت مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،بلوار توس، توس ۴۱، بین شهید درودی ۹-۱۱

تلفن

۳۶۹۱۲۹۳۳ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-