درمانگاه آل نبی مشهد

درمانگاه آل نبی مشهد

درمانگاه آل نبی مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،خیابان دانش شرقی، نرسیده به ۱۷ شهریور، دانش ۲۹

تلفن

۳۸۵۹۷۰۰۸ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-