درمانگاه پیروزی مشهد

درمانگاه پیروزی مشهد

درمانگاه پیروزی مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،رضاشهر، بلوار پیروزی، میدان حر

تلفن

۳۸۸۲۷۱۳۱ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-