درمانگاه حجت مشهد

درمانگاه حجت مشهد

درمانگاه حجت مشهد - صبح و عصر

آدرس

مشهد،بلوار شاهد، نبش چهارراه راه آهن

تلفن

۳۷۳۱۷۱۱۱ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-