درمانگاه حضرت رضا(ع) مشهد

درمانگاه حضرت رضا(ع) مشهد

درمانگاه حضرت رضا(ع) مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،چهارراه میدان بار نادری، نبش قرنی ۱۱

تلفن

۳۷۲۴۹۴۰۳ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-