ادیب اکسیر (فراورده های گیاهی)

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.

ادیب اکسیر (فراورده های گیاهی)

آدرس

بوکان، خ نجاری، پاساژ ادیب ک پ: 59518-77713

تلفن

0482 6222264