انستیتو رازی

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.

انستیتو رازی

آدرس

کرج حصارک موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی کد پستی 31879

تلفن

02614554658