سامی ساز

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است .

سامی ساز

آدرس

مشهد شهر صنعتی توس بلوار تلاش شمالی خیابان نهم شماره 461

تلفن

05115413384

ایمیل

info@samisazco.ir