صنایع شیمیایی تبریز

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است .

صنایع شیمیایی تبریز

آدرس

جاده تبریز به تهران یک کیلومتر مانده به پلیس راه جنب کارخانه پنبه هیدروفیل

تلفن

04116300761