اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

ایده گستر درمان (وارداتی)

آدرس

تهران-خ سیدجمال الدین اسد آبادی-خ 28-پ22

تلفن

TEL:88715072