اطلاعات دارویی سدیم فسفات (وریدی )

sodium phosphates

سدیم فسفات (وریدی ) sodium phosphates

گروه دارو: مواد معدنی

محلول تزریقی سدیم فسفات حاوی 3 میلی مول فسفات و 4 میلی اکی والان سدیم در یک میلی لیتر است. منبعی برای تامین فسفر است.

مکانیسم اثر

فسفر در فرآیندهای بیوشیمیایی، واکنش های آنزیمی و متابولیک مهمی در همه بافت ها و ارگان ها دخیل است و اثر تعدیل کننده بر ثابت ماندن سطح کلسیم، اثر بافری بر تعادل اسید و باز و نقش مهمی در تنظیم دفع کلیوی یون هیدروژن دارد.

سدیم کاتیون اصلی مایعات خارج سلولی است و سهم بیش از 90% کاتیون های بدن را به خود اختصاص می دهد و برای تنظیم حجم داخل سلولی و داخل عروقی ضروری است.

فارماکودینامیک

اثر تعدیل کننده بر ثابت ماندن سطح کلسیم، اثر بافری بر تعادل اسید و باز و تنظیم دفع کلیوی یون هیدروژن دارد. نقش مهم داخل سلولی برای سنتز فسفات ارگانیک دارد.برای حفظ مصرف گلوگز گلبول قرمز، تولید لاکتات، و غلظت آدنوزین تری فسفات (ATP) و 2و3 دی فسفوگلیسرات (DPG) ضروری است.

فارماکوکینتیک

دفع:10% مدفوع و 90% ادرار

موارد مصرف سدیم فسفات (وریدی )

هایپوفسفاتمی

مقدار مصرف سدیم فسفات (وریدی )

هایپوفسفاتمی

بزرگسالان

سطح سرمی فسفات کمتر از 0.5 : mg/dL 0.5 میلی مول به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در مدت 4-6 ساعت انفوزیون شود.

سطح سرمی 0.5-1 :  mg/dL 0.25 میلی مول به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در مدت 4-6 ساعت انفوزیون شود.

پیشگیری از هیپوفسفاتمی در تغذیه وریدی:20-40 میلی مول در روز دوز معمول است.تنظیم دوز بر حسب نیاز انجام شود.

کودکان

سطح سرمی فسفات کمتر از 0.5 : mg/dL 0.5 میلی مول به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در مدت 4-6 ساعت انفوزیون شود.

سطح سرمی 0.5-1  : mg/dL 0.25 میلی مول به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در مدت 4-6 ساعت انفوزیون شود.

پیشگیری از هیپوفسفاتمی در تغذیه وریدی:

نوزادان و کودکان:روزانه 0.5-2 میلی مول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی

کودکان بالای 50 کیلوگرم یا نوجوانان:روزانه 10-40 میلی مول وریدی

تنظیم دوز بر حسب نیاز انجام شود.

لانتانوم کربنات -

هشدارها

 • قبل از تجویز باید رقیق و کاملا مخلوط شود.
 • تجویز باید بر حسب سطح سرمی فسفر غیرآلی و سدیم تنظیم شود.
 • برای پیشگیری از هایپرناترمی و هایپرفسفاتمی محلول وریدی آهسته انفوزیون شود.
 • در نارسایی آدرنال یا کلیوی شدید به خاطر خطر هایپرناترمی یا هایپرفسفاتمی احتیاط شود.
 • در نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیوی شدید و ادم همراه با نارسایی سدیم احتیاط زیادی شود.
 • غلظت بالای فسفر موجب هایپوکلسمی و تتانی هایپوکلسمیک می شود.سطح کلسیم را بررسی کنید.
 • سمیت آلومینیوم:این فرآورده حاوی آلومینیوم است که در نارسایی کلیه یا به خاطر عدم بلوغ کلیه نوزادان در مصرف طولانی مدت موجب تجمع آلومینیوم می شود.
 • دوز آلومینیوم بیش از 4-5 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم در روز با سمیت استخوانی و سیستم عصبی-مرکزی مرتبط است.
 • تجمع بافتی ممکن است در دوزهای پایین تر هم رخ دهد.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید.
051-31908 (داخلی 201)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.