اطلاعات دارویی کابازیتاکسل

cabazitaxel

کابازیتاکسل cabazitaxel


کابازیتاکسل یک داروی ضد سرطان می باشد که با رشد وانتشار سلولهای سرطانی در بدن مداخله می کند. کابازیتاکسل همراه با پردنیزولون در درمان سرطان پروستات متاستاتیک استفاده می شود.

مکانیسم اثر کابازیتاکسل

کابازیتاکسل یک مهارکننده میکروتوبول می باشد. کابازیتاکسل به توبولین متصل شده و آنرا تحریک به تبدیل شدن به میکروتوبولها می کند در حالیکه بطور همزمان از تجزیه جلوگیری می کند. این عمل منجر به پایداری میکروتوبول ها شده که منجر به مهار اعمال میوتیک و اینترفاز سلولی می شود.

فارماکودینامیک

کابازیتاکسل یک مهار کننده میکروتوبول می باشد که همراه با پردنیزولون در درمان بیماران مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون (با سابقه درمان با رژیم دارویی حاوی دوسه تاکسل) استفاده می شود .

فارماکوکینتیک

کابازیتاکسل پس از تزریق وریدی مقدار 25 mg/m2 هر سه هفته در 170 بیمار با تومور جامد ،میانگین حداکثر غلظت پلاسمایی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات متاستاتیک 226 ng/mL و یکساعت پس از اتمام انفوزیون بدست می آید.
کابازیتاکسل عمدتا به آلبومین سرم (82%) و لیپوپروتئین ها (88% برای HDL ،70% برای LDL و 56% برای VLDL ) متصل می گردد.
کابازیتاکسل بطور گسترده ای (>95% ) در کبد و عمدتا توسط ایزوآنزیم (CYP3A4/5 80) تا 90%) متابولیزه می شود.
کابازیتاکسل بصورت متابولیت های متعدد عمدتا از طریق مدفوع (76%) دفع می گردد. در صورتیکه دفع کلیوی کابازیتاکسل و متابولیت هایش 3.7%(2.3% بصورت تغییر نیافته) می باشد.

موارد مصرف کابازیتاکسل

سرطان پروستات

مقدار مصرف کابازیتاکسل

مقدار مصرف معمول برای سرطان پروستات 25 mg/m2 وریدی طی یک ساعت هر سه هفته می باشد.

هشدارها

1-مرگ ناشی از نوتروپنی گزارش شده است. بمنظور نظارت بر وقوع نوتروپنی شمارش مکرر تعداد سلولهای خونی در تمام بیماران دریافت کننده کابازیتاکسل ضروری است. کابازیتاکسل در بیماران با شمارش نوتروفیل کمتر یا مساوی 1500 cells/mm3 منع مصرف دارد.
2-واکنشهای ازدیاد حساسیت شدید شامل بثورات جلدی منتشر،اریتما،کاهش فشار خون،برونکو اسپاسم ممکن است رخ دهد.
درصورت بروز این واکنشها انفوزیون کابازیتاکسل فورا قطع شده و اقدامات درمانی مناسب انجام شود.
بیماران باید حتما پیش از انفوزیون از پیش دارو استفاده نمایند.
کابازیتاکسل در بیماران دارای سابقه ازدیاد حساسیت به کابازیتاکسل یا دیگر داروهای حاوی پلی سوربات 80 منع مصرف دارد.

نکات قابل توصیه

1-به بیماران امکان وقوع واکنشهای ازدیاد حساسیت را توضیح دهید.
2-به بیماران توصیه کنید که مصرف پردنیزولون خوراکی دقیقا مطابق دستور پزشک ضروری است.
3-عوارض جانبی در سالمندان ممکن است مکرر و با شدت بیشتر رخ دهد.
4-از هیدراتاسیون کافی در طول درمان با کابازیتاکسل اطمینان حاصل کنید.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )


توجه :کاربران گرامی؛ اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه مرکزی امام نیست .
جهت اطلاع از موجودی داروها میتوانید در ساعات 7 الی 22 با شماره 05131908 داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید. ( صفحه اینستاگرام موسسه خدمات دارویی رضوی ) .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه