نتایج جستجو: درد

83 مورد یافت شد

نمایش 49 تا 51 از 83 رکورد
  آنتاگونیست های گیرنده اپیوئیدی محیطی
 • آلویموپان

  آلویموپان یک آنتاگونیست μ  اپیوئیدی محیطی است. برای جلوگیری از انسداد روده پس از جراحی برداشت روده کوچک یا بزرگ و برای تسریع دوره بهبودی دستگاه گوارش استفاده می شود.

  ادامه مطلب...
 • آنتاگونیست های استروژن
 • فولوسترانت

  فولوسترانت یک داروی درمانی برای سرطان پستان متاستاتیک گیرنده هورمونی (HR) مثبت در زنان یائسه با پیشرفت بیماری پس از درمان ضد استروژن است. این یک آنتاگونیست گیرنده استروژن است و هیچ...

  ادامه مطلب...
 • آنتاگونیست گیرنده NMDA
 • ممانتین

  ممانتین مشتقی از آمانتادین با تمایل کم تا متوسط به گیرنده های NMDA است. آنتاگونیست غیررقابتی NMDA است و عمدتا به گیرنده کانال کاتیونی NMDA متصل می شود.

  ادامه مطلب...