جستجو: لرزش دست ها و انگشتان


    ضد آلزایمر ( مهارکننده های استیل کولین استراز )
  • ریواستیگمین

    ریواستیگمین یک مهار کننده آنزیم کولین استراز است که جهت درمان حواس پرتی و گیجی و زوال عقل خفیف تا متوسط ناشی از بیماری پارکینسون یا آلزایمر به کار می رود. [ نشانه های بیم...

    ادامه مطلب...