ملین ها
 • هلیله کابلی

  خاصيت درمانی گیاه هلیله کابلی : ملين خانواده: بادام هندي(Combretaceae) اندام دارويی : ميوه. مزاج : معتدل است و بعضی آن را سرد و خشک می دانند. تركيبات شيميايی: تانن، اسيد كبوليك، مو...

  ادامه مطلب...
 • گیاهان دارویی
 • رازیانه

  خاصيت درمانی رازیانه: ضد نفخ و مقوي معده خانواده:چتريان( Apiaceae) اندام دارويی :ميوه گياه مزاج : بسیار گرم و خشک تركيبات شيميايی: قند،‌پروتئين، چربي، اسانس ( شامل د-آلفا...

  ادامه مطلب...
 • زنجبیل

  خاصيت درمان زنجبیل : ضد نفخ ، ضد تهوع (درمان بيماری حركت)خانواده :زنجبيل(Zingiberaceae) اندام دارويی :ساقه هاي زيرزميني(ريزوم)  تركيبات شيميايی: نشاسته،پروتئين،چربي، روغن فرار...

  ادامه مطلب...
 • زنيان (خوردانه)

  خاصيت درمانی: ضد نفخ ، چربی سوز در رژیم های لاغری خانواده:چتريان  (Umbellifera) اندام دارویی : ميوه گياه. تركيبات شيميايی: اسانس آژوان كه حاوي تركيبات زير مي باشد: تيمول،...

  ادامه مطلب...
 • سنبل الطیب

  خاصيت درمانی گیاه سنبل الطیب : تسكين دهنده اعصاب(Sedative) خانواده :سنبل الطيب  (Valerianaceae) اندام دارويی : ساقه های زيرزمينی(ريزوم) و ريشه های افشان. مزاج : گرم و خشک تركي...

  ادامه مطلب...
 • سنجد

  خاصيت درمانی: قابض، ضد التهاب خانواده:سنجدیان (Elaeagnaceae) اندام دارويی :ميوه گياه مزاج : سرد و خشک تركيبات شيميايی: هفده نوع اسید آمینه ، تانن ( علت قابض بودن). خواص درماني ديگر...

  ادامه مطلب...
 • جو دوسر

  خا صيت درمانی جو دوسر: مقوی عمومی بدن خانواده :نعناعيان ( Labiatae) اندام دارويی :گل مزاج : سرد و خشک تركيبات شيميایی: اسانس( كه اجزا اصلي آن ليناليل استات ولينالول مي باشد)، كامفر...

  ادامه مطلب...
 • رازیانه رومی ( آنیسون )

  خاصيت درمانی رازیانه رومی : ضد نفخ ، خلط آور  خانواده :چتريان( Apiaceae) اندام دارويی :ميوه گياه مزاج : بسیار گرم و خشک تركيبات شيميايی : روغن فرار(شامل آنتول 90-75 ...

  ادامه مطلب...
 • زیره سبز

  خاصيت درمانی زیره سبز : ضد نفخ و مقوی معده ، کمک به چربی سوزی ( لیپولیتیک )  خانواده: چتريان(Apiaceae) اندام دارويی :ميوه مزاج : خیلی گرم و خشک تركيبات شيميايی : اسانس (شامل پ...

  ادامه مطلب...
 • کاکوتی

  خاصيت درمانی گیاه کاکوتی : ضد نفخ ومقوي معده خانواده :نعناعيان (Lamiaceae)  اندام دارويی گیاه کاکوتی : قسمتهای هوايی گياه . مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايی : اسانس (شامل...

  ادامه مطلب...
 • جوزبویا (جوز هندی)

  خاصيت درمانی جوز هندی: ضد تهوع و محرک گوارشی ( توکولیتیک) خانواده: Nyristicaceae اندام دارویی :هسته میوه گیاه مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايي: سابینن، الفا- پینن و بتا &...

  ادامه مطلب...
 • ضد نفخ
 • نعناع

  خاصيت درمانی گیاه نعناع: ضد نفخ خانواده :نعناعيان(Lamiaceae) اندام دارويی :برگ مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايی : اسانس (حاوی كارون، دی هيدرو كارون و منتول)، فلاونوئيدها ( شامل كور...

  ادامه مطلب...
 • زیره سیاه

  خاصيت درماني: ضد نفخ خانواده:  چتريان (Apiaceae)  اندام دارويي :  ميوه .  مزاج : خیلی گرم و خشک  تركيبات شيميايي: اسانس ( شامل كتوني بنام كارون و...

  ادامه مطلب...
 • هل سبز

  خاصيت درمانی گیاه هل سبز : ضد نفخ خانواده :زنجبيل (Zingiberaceae) اندام دارويی :دانه وميوه. مزاج : کمی گرم و خیلی خشک تركيبات شيميايی : اسانس(حاوي منوترپن آلفا-ترپينيل استات و سينئ...

  ادامه مطلب...
 • مرزه

  خاصيت درمانی گیاه مرزه : نرم كننده سينه، ضد نفخ خانواده:نعناعيان (Labiatae) اندام دارويی :سرشاخه هاي گلداروقسمتهاي هوايي گياه. مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايی: تانن، مواد چرب...

  ادامه مطلب...
 • مرزنجوش

  خاصيت درمانی گیاه دارویی مرزنجوش : ضد نفخ، آرام بخش خانواده :نعناعيان(Lamiaceae) اندام دارويی : برگ مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايی : تانن، يك ماده تلخ و اسانس (ترپينن، ترپين...

  ادامه مطلب...
 • گلپر

  خاصيت درمانی گیاه گلپر: ضد نفخ خانواده: جعفری (Umbelliferae) اندام دارويی :گل  مزاج : گرم و تر  تركيبات شيميايی: اسيدهاي چرب (ماننداسيد پالميتيك واولئيك)،اسانس(شامل ...

  ادامه مطلب...
 • ضد سرفه
 • آویشن (تیموس)

  خاصيت درماني: ضد سرفه وخلط آور خانواده: نعناعيان (Labiateae) اندام دارويي : تمام قسمت هاي هوايی بويژه سرشاخه هاي گلدار مزاج : بسیار گرم و خشک تركيبات شيميايي : اسانس(حاوي سيمن...

  ادامه مطلب...
 • داروهای متفرقه