جستجو: نرم کننده حنجره ،گلو و سینه


    گیاهان دارویی
  • قدومه شیرازی

    خاصيت درمانی قدومه شیرازی : نرم كننده حنجره، گلووسينه خانواده:شب بو (Cruciferae) اندام دارويی :دانه. مزاج : گرم و تر تركيبات شيميايی :  گلوكز اينولاتي (پس از اتوليز تركيب...

    ادامه مطلب...