جستجو: افزایش دهنده ادرار


  گیاهان دارویی
 • خارخاسک

  خاصيت درمانی: افزايش دهنده ادرار و شکننده سنگهای مجاری ادراری خانواده:اسفند(Zygophyllaceae )  اندام دارويي : كليه اعضای گياه ولی بيش ازهمه ميوه. مزاج : معتدل تركيبات شيمي...

  ادامه مطلب...
 • خارشتر | علف ترنجبین

  خاصيت درمانی: افزايش دهنده ادرار، دافع سنگهای مجاری ادراری خانواده:باقلائیان (Fabaceae ) اندام دارويی :كليه اعضاي گياه  مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايی: حاوي تركيبات قندي مخت...

  ادامه مطلب...
 • برگ زیتون

  خاصيت درمانی برگ زیتون :افزايش دهنده ادرار ، كاهش دهنده فشار خونخانواده :زيتون (Oleaceae)ندام دارويی :برگتركيبات شيميايی : ماده تلخي بنام اولئوروپتين، اسيدهاي چرب، فلاونوئيدها...

  ادامه مطلب...
 • گل گاوزبان ایرانی

  خاصيت درمانی گل گاو زبان: معرق وكاهش دمای بدن درهنگام تب خانواده: گاوزبان (Boraginaceae) اندام دارويی :جامهای گل گياه مزاج : گرم و تر تركيبات شيميايی : موسيلاژ، فلاونوئيد، آنتوسيان...

  ادامه مطلب...
 • پرسیاوشان

  خاصيت درمانی پرسیاوشان: ضد سرفه و خلط آور خانواده: سرخس ها (Adiantaceae) اندام دارويی :كليه اندامهاي هوايي  مزاج : معتدل مایل به گرم و کمی خشک تركيبات شيميايی : موسيلاژ، ...

  ادامه مطلب...
 • دم گیلاس

  خاصيت درمانی گیاه دم گیلاس : افزايش دهنده ادرارو دفع كننده  ، سنگ های مجاری ادراری  خانواده : گل سرخ(Rosaceae ) اندام دارويی : دم ميوه گياه تركيبات شيميايی : كاتشين تاننه...

  ادامه مطلب...
 • روناس

  خاصيت درمانی گیاه روناس : افزايش دهنده ادرار و كمك به دفع سنگ های كليه ومثانه                خانواده:روناس (Rubiaceae) اندام دارويی :ري...

  ادامه مطلب...
 • زیرفون

  خاصيت درمانی: درمان سرماخوردگی، درمان اضطراب همراه با ترس  خانواده:Tiliaceae اندام دارويی :گل تركيبات شيميايی :فلاوونوئید (تیلی روزید)، آمینواسید، اسیدفنلیک، موسیلاژ، تان...

  ادامه مطلب...
 • زیره سبز

  خاصيت درمانی زیره سبز : ضد نفخ و مقوی معده ، کمک به چربی سوزی ( لیپولیتیک )  خانواده: چتريان(Apiaceae) اندام دارويی :ميوه مزاج : خیلی گرم و خشک تركيبات شيميايی : اسانس (شامل پ...

  ادامه مطلب...
 • داروهای متفرقه
 • گل گندم

  خاصيت درمانی گیاه گل گندم: افزایش دهنده ادرار خانواده:چتریان(Compositae) اندام دارويی: گلبرگ  مزاج : گرم و خشک تركيبات شيميايی : گیاه دارای موسیلاژ، مواد مومی و تانن...

  ادامه مطلب...