جستجو: نقص عملکرد کبد و کیسه صفرا


    داروهای گوارشی
  • سینارکول

    سینارکول عصاره سینارا اسکولیموس ( کنگر فرنگی یا آرتیشو ) : 450 میلی گرم ( معادل 20 میلی گرم کلروژنیک اسید ) می باشد. سایر ترکیبات موجود در این عصاره شامل سینارین ، سیناروپیکرین ، ا...

    ادامه مطلب...