نتایج جستجو: نقرس

2 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 2 از 2 رکورد
  ضد هایپر اوریسمی
 • فبوکسوستات

  فبوکسوستات ساخت اوریک اسید در بدن را کاهش می دهد. تجمع اسید اوریک می تواند به نقرس و یا سنگ کلیه منجر شود. فبوکسوستات برای درمان نقرس استفاده می شود.

  ادامه مطلب...
 • داروهای متفرقه
 • پگلوتیکاز

  نوعی آنزیم نوترکیب پگیله اورات اکسیداز است که با كاتاليز كردن اكسيداسيون اسيد اوریک به آلانتوئين (،متابولیت غیرفعال و محلول در آب اسید اوریک) اثر درماني خود را ایجاد می کند.

  ادامه مطلب...