نتایج جستجو: آمبولی مغزی

3 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 3 از 3 رکورد
    مواد حاجب ید دار
  • لیپیودول

    لیپیدول یک ماده حاجب تزریقی است. حاصل از ترکیب ید با اتیل استر اسیدهای چرب روغن دانه خشخاش است که عمدتا اتیل مونویدواستئارات و اتیل دی یدواستئارات است. ساختار دقیق آن شناخته شده نی...

    ادامه مطلب...
  • ضد انعقاد ها
  • ترومبولیتیک ها