نتایج جستجو: نقص عملکرد کلیه

6 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 6 از 6 رکورد
  مهار کنندگان نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس
 • عوامل بازدارنده از الکل
 • آکامپروسات

  آکامپروسات مواد شیمیایی از مغز را تحت تأثیر قرار می دهد که ممکن است در فردی که به الکل اعتیاد دارد، تعادل نداشته باشد. آکامپروسات با بازیابی این تعادل شیمیایی در مغز در یک فرد وابس...

  ادامه مطلب...
 • ضد انگل ها
 • ایورمکتین

  ایورمکتین در درمان برخی آلودگی های انگلی نظیر انکوسرکیازیس (کوری رودخانه) و نوعی اسهال (استرانگیلویدیازیس) همچنین در درمان شپش سر, جرب و فیلاریازیس لنفاتیک به کار میرود. از طریق خو...

  ادامه مطلب...
 • پیپرازین

  پیپرازین سیترات برای درمان آلودگی به کرم سنجاقی (کرمک) و نیز آلودگی با کرم گرد و یا آسکاریازیس مورد استفاده قرار می‌گیرد .

  ادامه مطلب...
 • آنتی میکروبیال ها
 • آنتی سایکوتیک ها (داروهای ضد روان پریشی)
 • پیموزاید

  پیموزاید دارویی است که در درمان سندرم تورت بکار میرود. این دارو فقط در بیماران با علایم شدید که به دیگر درمان ها پاسخ نداده اند مصرف میشود.

  ادامه مطلب...