جستجو: اختلالات شدید کبدی


    داروهای ضد پلاکت
  • تیکلوپیدین

    تیکلوپیدین به جلوگیری از چسبیده شدن پلاکت ها به هم و لخته شدن خون کمک می کند. لخته شدن ناخواسته خون ممکن است در شرایط خاصی که قلب یا رگ های خونی برایشان ایجاد می شود رخ دهد. تیکلوپ...

    ادامه مطلب...