مواد حاجب ید دار
 • لیپیودول

  لیپیدول یک ماده حاجب تزریقی است. حاصل از ترکیب ید با اتیل استر اسیدهای چرب روغن دانه خشخاش است که عمدتا اتیل مونویدواستئارات و اتیل دی یدواستئارات است. ساختار دقیق آن شناخته شده نی...

  ادامه مطلب...
 • داروهای افزاینده قند خون
 • گلوکاگون

  گلوکاگون هورمون پپتیدی 29 آمینواسیدی است  و در گونه خاصی از باکتری اشرشیا کلای غیر بیماری زا که ژن گلوکاگون به آن وارد شده است سنتز می شود.[ انسولین A تا Z (راهنمای استفا...

  ادامه مطلب...
 • داروهای آنتی نئوپلاستیک ( ضد سرطان )
 • آگونسیت آلفا آدرنژیک