جستجو: حساسیت بیش از حد به ارگوت ها


    ضد پارکینسون دوپامینرژیک
  • کابرگولین

    کابرگولین یک آگونیست گیرنده دوپامینی با ساختار ارگوت است که پرولاکتین را مهار می کند. این دارو با کاهش میزان پرولاکتینی که از غده هیپوفیز ترشح می شود عمل می کند. کابرگولین برای درم...

    ادامه مطلب...