جستجو: تقویت کننده سیستم ایمنی بدن


    گیاهان دارویی
  • کوردیسپس

    کوردیسپس قارچی است که در بعضی از کاترپیلارهای خاص در مناطق کوهستانی و مرتفع چین زندگی می کندکوردیسپس ممکن است با تحریک سلول ها و مواد شیمیایی خاص در سیستم ایمنی بدن، ایمنی را بهبود...

    ادامه مطلب...
  • داروهای متفرقه