جستجو: دخالت در کنترل گلوکز خون


    داروهای گوارشی
  • گاستریرا (قطره خوراکی)

    قطره خوراکی گاستریرا در درمان افزایش اسید معده، نفخ معده و رفلاکس تجویز میشود. اجزای فرآورده:  علف نقره ای، بابونه، علف چای، شیرین بیان، سنبل ختایی، خار مق...

    ادامه مطلب...