نتایج جستجو: تجویز همزمان با داروهایی که با CYP3A حذف می شوند یا موجب کاهش غلظت ریتوناویر می شوند

1 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 1 از 1 رکورد
    مهارکنندگان پروتئاز
  • ریتوناویر

    ریتوناویر یک مهارکننده پروتئاز ویروس HIV است که با چرخه تکثیر ویروس HIV تداخل می کند.اگرچه ابتدا به عنوان یک داروی مستقل ساخته شد اما مزایای زیادی در همراهی با داروهای مهارکننده پر...

    ادامه مطلب...