جستجو: اشکال در دفع ادرار


    مهارکننده های کولین استراز
  • دیستیگمین

    دیستیگمین یک داروی پاراسیمپاتومیمتیک با دوام اثر طولانی تر و تجمع دارویی افزایش یافته در مقایسه با پیریدوستیگمین و نئوستیگمین است .

    ادامه مطلب...
  • داروهای آنتی نئوپلاستیک ( ضد سرطان )
  • ترکیبات دستگاه تنفسی فوقانی