نتایج جستجو: انسداد عصبی عضلانی

2 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 2 از 2 رکورد
    محرک های سیستم عصبی مرکزی
  • آنتی بیوتیک ها ( مشتقات آمینوگلیکوزیدها )
  • آربکاسین

    یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید نیمه سنتتیک است. اغلب برای درمان عفونت باکتریایی مقاوم به چند دارو مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) استفاده می شود.

    ادامه مطلب...