نتایج جستجو: آنتی بیوتیک

7 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 7 از 7 رکورد
  کربوکسی پنی سیلین ها
 • کاربنی سیلین

  کاربنی سیلین یک آنتی بیوتیک از خانواده پنی سیلین ها و از دسته کربوکسی پنی سیلین هاست. این دارو در مقابل باکتری های خاصی فعالیت ضد میکروبی دارد و در درمان عفونت ناشی از آنها کاربرد ...

  ادامه مطلب...
 • ماکرولیدها
 • اریترومایسین

  اریترومایسین در گروه آنتی بیوتیک های ماکرولید طبقه بندی می شود.ماکرولیدها از طریق مهار بیوسنتز پروتئین در باکتری موجب توقف رشد باکتری های حساس می شوند. اریترومایسین برای درمان یا پ...

  ادامه مطلب...
 • اولیندومایسین

  اولیندومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولاید است ، اگرچه نسبت به اریترومایسین اثر کمتری دارد. این ماده از سویه های استرپتومایسز آنتی بیوتیکوس سنتز می شود.اولیندومایسین می تواند مانن...

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک ها ( مشتقات آمینوگلیکوزیدها )
 • آربکاسین

  یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید نیمه سنتتیک است. اغلب برای درمان عفونت باکتریایی مقاوم به چند دارو مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) استفاده می شود.

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک (کینولون ها و فلوروکینولون ها )
 • افلوکساسین

  افلوکساسین آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولون ها می باشد. افلوکساسین در درمان عفونت های ناشی از باکتریها استفاده می شود. افلوکساسین در درمان عفونت های باکتریایی پوست ، ریه ...

  ادامه مطلب...
 • لووفلوکساسین

  لووفلوکساسین آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولون ها می باشد. لووفلوکساسین در درمان عفونت های ناشی از باکتریها استفاده می شود. لووفلوکساسین در درمان عفونت های باکتریایی پوست، سینو...

  ادامه مطلب...
 • نالیدیکسیک اسید

  نالیدیکسیک اسید در درمان عفونت های غیرپیچیده مجاری ادراری تحتانی ناشی از باکتریهای گرم منفی بجز گونه های پسودوموناس استفاده می شود.نالیدیکسیک اسیدیک ترکیب ضد باکتری می باشد که با ت...

  ادامه مطلب...