نتایج جستجو: افزایش HDL

1 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 1 از 1 رکورد
    مهار کنندگان غیر نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس
  • افاویرنز

    افاویرنز یک مهارکننده غیرنوکلئوتیدی ترنسکریپتاز معکوس(NNRTI)  است و به عنوان جزئی از درمان ضدویروسی شدیدا فعال(HAART)  برای درمان عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)  ...

    ادامه مطلب...