نتایج جستجو: افزایش میزان آمیلاز سرم

2 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 2 از 2 رکورد
    مهارکننده های مولتی کیناز
  • بریگاتینیب

    بریگاتینیب، یک مهارکننده دوگانه برگشت پذیر از لنفوم کیناز آناپلاستیک (ALK) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) است. بر علیه فرم های جهش یافته EGFR در مقایسه با نوع اصلی انتخابیت دا...

    ادامه مطلب...
  • مهارکنندگان پروتئاز