جستجو: افزایش احتمال سرطان های دهانی


    داروهای متفرقه
  • فوفل

    خاصيت درمانی گیاه فوفل :درمان منوراژی ( خونریزی ماهیانه ) خانواده:Areaceae اندام دارويی :ميوه گياه. مزاج : سرد و خشک تركيبات شيميايی:  آلکالوئیدهای آرکایدین و آرکولین ( بصورت ...

    ادامه مطلب...