نتایج جستجو: افزایش چربی خون غیر ناشتا

2 مورد یافت شد

نمایش 1 تا 2 از 2 رکورد
    آنتی آندروژن ها
  • آپالوتامید

    آپالوتامید یک آنتاگونیست قوی گیرنده آندروژنی (AR) است که به صورت انتخابی به ناحیه اتصال لیگاند AR متصل می شود و از انتقال هسته ای AR یا اتصال به اجزای پاسخ آندروژنی جلوگیری می کند.

    ادامه مطلب...
  • پایین آورنده کلسترول خون