جستجو: تحریک ناحیه مقعدی


    ملین اسموتیک
  • سوربیتول

    محلول سوربیتول یک ملین هیپراسمتیک است که برای درمان یبوست های موقعیتی استفاده می شود. این دارو ممکن است در سایر موارد که پزشک تشخیص دهد نیز به کار رود.

    ادامه مطلب...