بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است .
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

آدرس

مشهد-طلاب-انتهای بلوار ابوریحان

تلفن

05132737011