بیمارستان فارابی (تامین اجتماعی)مشهد

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است .
بیمارستان فارابی (تامین اجتماعی)مشهد

بیمارستان فارابی (تامین اجتماعی)مشهد

آدرس

مشهد - بلوار وکیل اباد - نبش خیابان کوثر

تلفن

05138817980