توانبخشی بیماران سالمند مبتلا به ام اس

توانبخشی بیماران سالمند مبتلا به ام اس

توانبخشی بیماران سالمند مبتلا به ام اس

واقعیتی است که انسان در طول عمر خود بطور یکسان فعالیت ندارد و در هر شرایط سنی نیازها و مشکلات خاص را خواهد داشت که نیاز به راهنمایی بمنظور زیست بهتر و افزایش کیفیت زندگی می باشد بالاخص زمانیکه عمری از انسان سپری گردیده و دارای مشکلات جسمی نیز باشد بر شرایط موجود فرد افزوده خواهد شد. این یک واقعیت مهم می باشد که بین سن فیزیولوژی و تقویمی ارتباط وجود دارد و افزون بر مشکلات زمانیست که ناتوانی نیز بهمراه فرد باشد.

افراد بیمار مسن مبتلا به ام اس همچون دیگر افراد جامعه با داشتن ناتوانی قدرت کشش بافت پیوندی در آنها افزایش و خاصیت الاستیکی شریانها کاهش می یابد و بیوفیزوپلاستها در افراد سن افزایش    می یابد و مشکلات عضلانی برای آنان بوجود می آورد و معمولاً سرعت هدایت عصبی نیز کاهش یافته و بر مشکلات آنان افزوده می شود. در افراد بیمار قدرت عضلانی و تحمل و ظرفیت کاری آنان کاهش می یابد . حرکات ارادی به کندی انجام می شود. کاهش فعالیت  عامل دیگری برای کاهش قابلیت انعطاف پذیری و قدرت این افراد می گردد. مواردی همچون ضعف بینایی و کاهش دید حرکت را مشکل می سازد و در صورت وجود ناتوانی جسمی این مشکل نیز افزایش می یابد و در حرکت فرد اختلال بوجود می آید.مشکلات جسمی این افراد، بیشتر از افراد مسن دیگر به آنان غلبه خواهد کرد.

بعلت ضعف عضلانی و مشکلات جسمی قادر به فعالیتهای روزانه زندگی نمی باشد و توانایی و قدرت فرد هر روز تحلیل می رود و بیشتر در بستر باقی می ماند و از توانائیهای که می تواند جبران کننده بخشی دیگر از ناتوائیها باشد بهره مند نمی گردد و دچار مشکلات زخم بستر، تغییر شکلها، کوتاهی عضلات و ... می گردد بطور کلی سالمندی یک فرآیند زیست شناختی مشترک برای تمام موجودات زنده است در حقیقت همه ما از زمانی که متولد می شویم بطرف سالمندی حرکت می نمایم . این فرآیند را نمی توان متوقف یا معکوس نمود بلکه می توان با مراقبتهای صحیح به تاخیر انداخت در صورتیکه همراه با بیماری باشد مراقبتها و آموزش های بیشتر نیاز می باشد . نقض و  ناتوانی در سالمندی را می توان با آموزش و مراقبتهای علمی به حداقل رساند. بنابراین یک فردی که سنی از او گذشته است قادر به انجام کارهای سخت دستی نمی باشد و فعالیتهای سیستمی بدن روبه کاهش می رود. بنابراین سالمندی یک فرآیندی است که متوقف نمی شود ولی می توان با آموزش و مراقبتهای صحیح از مشکلات بیماری کاست.

 در این رابطه مقوله توانبخشی مطرح می گردد و اینکه توانبخشی در بطن جامعه و عمدتاً در رابطه با تفاهم اجتماعی همچون مسکن، مهارتهای زندگی، اشتغال و بازنشستگی و فرصتهای برابر و مشارکت همه جانبه و ... در فرآیند اجتماعی معنی پیدا می کند و اینکه مسائل و مشکلات بیماران سالمند را یک بعدی و آنهم پزشکی مورد توجه قرار نداد و باید فرآیند توانبخشی چند بعدی را در همه مراحل زندگی و بالاخص در دوران سالمندی مورد نظر قرار داد و بر خلاف رویکرد های گذشته بجای اینکه انتظار کشید که بیمار خود به واحد توانبخشی مراجعه نماید و  یا توسط خانواده ارجاع شود باید بصورت فعال پیگیر امور توانبخشی سالمند مبتلا به بیماری ام اس شد. همچنین نقش خانواده در ادامه برنامه های مراقبتی، توانبخشی و برآورد نیازهای بیمار مطرح می باشد  که در این میان نقش ارائه آموزش از طرف تیم توانبخشی بسیار ضروری و حیاتی می باشد و این فرآیند را می توان به این صورت بیان داشت که تشخیص و نیازهای توانبخشی فرد بیمار و آماده نمودن وی مبنی بر همکاری و ارائه آموزشها و وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز به خانواده از طرف تیم توانبخشی می باشد.

امنیت و ایمنی از نیازهای اساسی بیماران مسن مبتلاء به ام اس می باشد که ضرورت آموزش به بیمار و اطرافیان بیمار بمنظور جلوگیری از حوادث همچون سقوط، تصادفها و ... می باشد. تشخیص موقعیتهای که می تواند منجر به بروز حادثه شود و اتخاذ تدابیر مناسب می تواند پیشگیری از حوادث را نماید.

چنانچه بیماران مبتلا به ام اس دچار ناتوانی بوده و برای مدت طولانی بصورت بی حرکت در بستر باشند می تواند باعث فشار روی پوست بخصوص در مناطق استخوانی بدن شود و بمرور باعث آسیب پوستی و در نتیجه زخم بستر ایجاد شود . مناطقی که بیشتر در زمان استراحت و یا نشستن طولانی در معرض ایجاد زخم بستر می باشند  ( شانه، آرنج، لگن، دنبالچه، پاشنه پا،قوزک پا، داخل زانو، کف پا، سر و ... ) بررسی و معاینه پوستی بطور مستمر و تغییر وضعیت بدن ( چرخاندن ) ، نشستن، انواع تشکچه ها ( فومی، ژله ای، پرشده از هوا، پر شده از آب ) جلوگیری از ایجاد زخم بستر خواهد شد . در صورت عدم رسیدگی می تواند بصورت دژنراسیون بدخیم در ضایعات پوستی مزمن بوجود آید. با افزایش سن، شیوع آن بیشتر می شود که این عارضه در مورد زخمهایی می باشد که بصورت طولانی ایجاد شده اند و عدم رسیدگی و پرستاری مناسب همراه با ، بوی بد و خونریزی می باشد.

برنامه های توانبخشی

قبل از انجام هر گونه فعالیتی می بایستی توسط تراپیست ارزیابی کلی از فرد بیمار سالمند در زمینه چگونگی روند بیماری، توانائیها، قدرت عضلانی، تغییر شکل در اندام، تعادل ، چگونگی استفاده از وسایل کمک حرکتی، از نظر روحی و روانی، مشکلات اجتماعی و ... مورد ارزیابی کامل قرار گیرد و برابر مسائل و مشکلات وی برنامه ریزی توانبخشی تنظیم گردد.

-        آموزش فعالیتهای روزانه همچون استفاده از وسایل کمکی، تحرک در منزل و خارج از منزل

-        آموزش چگونگی استفاده از وسایل کمک توانبخشی ( عصا، واکر، صندلی چرخدار و ... )

-        جلوگیری از ضعف عضلانی، تغییر شکل اندامها، تعادل، هماهنگی فعالیت اعضاء و ... با همکاری فیزیوتراپیست و آموزش فعالیتها و تدوام تمرینات در منزل

-        بهره مند ی از آب درمانی با آموزشها و فعالیتهایی که توسط تراپیست به بیمار ارائه می گردد.

-        آموزش به بیمار و خانواده و اطرافیان بیمار در خصوص انجام تمرینات و کمکهایی که بیمار سالمند نیاز دارد.

 توصیه ها

-        توسعه واحدهای روزانه توانبخشی ( فیزیوتراپی و کار درمانی )

-        ایجاد واحدهای روزانه و شبانه روزی توانبخشی موقت

-        ارائه خدمات توانبخشی و پزشکی  در منزل

-        در اختیار قرار دادن وسایل کمک توانبخشی ( صندلی چرخدار، عصا، واکر و ... )

-        بهره مندی از بیمه همگانی و تکمیلی

-        ایجاد مراکز روزانه همراه با برنامه های تفریحی، مذهبی، هنری

-        برنامه های خاص در رادیو و تلویزیون بمنظور اطلاع رسانی بیماری ام اس و چگونگی مقابله با آن

-        فراهم نمودن شرایط مناسب سازی محیط زندگی افراد

-        برنامه ریزی جهت اوقات فراغت آنان.

-        امور مراقبتی، درمان و توانبخشی ، امور حفاظتی، امور هماهنگی ، امور آموزشی، امور حمایتی ، امور جلوگیری از عوارض ثانویه توسط اعضای تیم توانبخشی برابر وظایف هر فرد مورد نظر صورت پذیرد.

به اشتراک گذاری:

درج نظر


تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.