هرسپتین با طعم چای سبز

هرسپتین با طعم چای سبز

هرسپتین با طعم چای سبز

یکی از ترکیبات موجود در چای سبز ، به کمک نانوتکنولوژی ، اثربخشی هرسپتین را افزایش می دهد. نتایج این یافته هفته گذشته در مجله اینترنتی Nature Nanotechnology منتشر شد.

هرسپتین یکی از داروهای موثر در درمان سرطانهای پستان محسوب می شود.

در طیف وسیع و رو به گسترش داورهای ضد سرطان ، برخی داروها ، بر روی حاملی هدفمند قرار گرفته ، مستقیماً به تومور تزریق می شوند.

وقتی دارویی توسط ناقل حمل می شود باید سه خصوصیت زیر را داشته باشد:

۱- حامل باید تخصصی باشد ، یعنی تنها به سلولهای سرطانی حمله کند.

۲- نسبت دارو به حامل باید متناسب باشد ، چون مقدار زیاد حامل در صورتیکه بدن نتواند منابولیزه کند ، سمی است.

۳- کمپلکس دارو – حامل ، نباید به سرعت توسط بدن تجزیه و دفع شود ، چون اثربخشی کاهش می یاید.

Joo Eun Chung و همکارانش از مولکول اپی گالوکاتچین -۳- او-گالیت (EGCG) ، که به مقدار زیاد در چای سبز وجود دارد ، حاملی برای داروی پروتئینی Herceptin ساختند.

امتیاز EGCG به عنوان حامل ، خاصیت منحصر به فرد ضد سرطانی است. کاتچین موجود در این مولکول یکی از موثر ترین ضد سرطانهای طبیعی محسوب می شود.

محققان نانوکمپلکس EGCG-Herceptin را به موش تزریق کردند. در مقایسه با Herceptin معمولی ، ترکیب جدید:

۱- اثرات ضد سرطانی قوی دارد و رشد را بیشتر متوقف می کند.

۲- مدت بیشتری در خون می ماند ، پس اثر بخشی بیشتری دارد.

۳- انتخابی تر عمل می کند یعنی به صورت تخصصی فقط به سلولهای سرطانی حمله ور می شود.

محققان امیدوارند با ترکیب دارویی جدید بتوانند به موفقیتهای بیشتری در درمان سرطان سینه نائل شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

درج نظرسوالات کاربران
تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.