تمرینات شدید قدرتی، خطر مشکلات قلبی را در میانسالان غیرفعال افزایش می دهد

تمرینات شدید قدرتی، خطر مشکلات قلبی را در میانسالان غیرفعال افزایش می دهد

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد تمرینات حاد قدرتی ورزشی موجب افزایش ریسک برخی فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال و غیرفعال می‌شود.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، در پژوهشی که با عنوان «تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیرفعال» در دانشگاه فردوسی انجام شد، آمده است: فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر سی (CRP) دو ریسک فاکتور جدید قلبی عروقی هستند و به طور مستقل خطر آتروسکلروزیس را نشان می‌دهند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح خونی فاکتورهای مذکور در مردان میانسال سالم و غیرفعال بود.

آزمودنی‌های این تحقیق به طور تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند؛ برنامه تمرین شامل 10 ایستگاه بود که با 35 درصد یک تکرار بیشینه هر آزمودنی انجام و سطوح فیبرینوژن و hsCRP خون قبل و پس از برنامه تمرینی اندازه‌گیری شد.

تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل افزایش معنی‌دار سطح hsCRP سرم و عدم تغییر معنی‌دار فیبرینوژن را پس از تمرین درگروه تجربی نشان داد. در گروه کنترل هیچکدام از این عوامل تغییر معنی‌داری نداشتند.

افزایش hsCRP می‌تواند به علت تحریک کبد توسط اینترلوکین 6 مشتق از بافت عضلانی باشد که به عنوان سیگنالی جهت تحریک لیپولیز و گلیکوژنولیز عمل می‌کند. بررسی تغییرات عوامل التهابی و انعقادی دیگر پس از انجام چنین تمرینی می‌تواند نتایج روشن‌تری را درباره تاثیرات مفید یا مضر این نوع تمرین در مردان میانسال سالم و غیرفعال نشان دهد.

این پژوهش توسط محسن جعفری، ناهید بیژه و امیر رشیدلمیر از اساتید دانشگاه فردوسی، انجام و در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ارایه شد.

به اشتراک گذاری:

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.